Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 3 1559 15,3% 23,6% 17,0% 44,1% 5,2% 44,8% 55,2% 3,5%  
Summa 1559 15,3% 23,6% 17,0% 44,1% 5,2% 44,8% 55,2% 3,5%

http://www.val.se