Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 2 1555 27,7% 35,0% 21,2% 16,1% 8,1% 49,1% 50,9% 8,5%  
Summa 1555 27,7% 35,0% 21,2% 16,1% 8,1% 49,1% 50,9% 8,5%

http://www.val.se