Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda 1372 18,0% 39,1% 23,5% 19,5% 6,7% 53,9% 46,1% 5,4%  
Summa 1372 18,0% 39,1% 23,5% 19,5% 6,7% 53,9% 46,1% 5,4%

http://www.val.se