Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Onsala Kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Kyrka 1482 12,2% 33,5% 26,5% 27,8% 7,8% 47,5% 52,5% 2,8%  
Summa 1482 12,2% 33,5% 26,5% 27,8% 7,8% 47,5% 52,5% 2,8%

http://www.val.se