Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Forsbäck/Oskarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbäck/Oskarsberg 1752 11,6% 43,4% 25,9% 19,2% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%  
Summa 1752 11,6% 43,4% 25,9% 19,2% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%

http://www.val.se