Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Vallda Backa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Backa 1191 15,0% 43,3% 22,9% 18,7% 6,0% 48,2% 51,8% 1,9%  
Summa 1191 15,0% 43,3% 22,9% 18,7% 6,0% 48,2% 51,8% 1,9%

http://www.val.se