Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Kungsäter-Gunnarsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsäter-Gunnarsjö 658 12,8% 24,0% 32,2% 31,0% 6,7% 52,0% 48,0% 3,0%  
Summa 658 12,8% 24,0% 32,2% 31,0% 6,7% 52,0% 48,0% 3,0%

http://www.val.se