Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Årnäs-Derome-Sällstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årnäs-Derome-Sällstorp 1632 16,5% 30,3% 28,2% 24,9% 8,7% 52,1% 47,9% 1,7%  
Summa 1632 16,5% 30,3% 28,2% 24,9% 8,7% 52,1% 47,9% 1,7%

http://www.val.se