Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Sibbarp-Dagsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp-Dagsås 612 14,5% 28,8% 31,7% 25,0% 6,7% 52,9% 47,1% 3,9%  
Summa 612 14,5% 28,8% 31,7% 25,0% 6,7% 52,9% 47,1% 3,9%

http://www.val.se