Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Hästhaga-Rosenfred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhaga-Rosenfred 1447 20,8% 25,8% 23,4% 30,0% 5,1% 45,7% 54,3% 2,5%  
Summa 1447 20,8% 25,8% 23,4% 30,0% 5,1% 45,7% 54,3% 2,5%

http://www.val.se