Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Gunnarp-Krogsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarp-Krogsered 1055 15,1% 25,6% 27,1% 32,2% 7,4% 53,2% 46,8% 5,4%  
Summa 1055 15,1% 25,6% 27,1% 32,2% 7,4% 53,2% 46,8% 5,4%

http://www.val.se