Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 3 Herting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 3 Herting 1537 21,3% 34,0% 20,3% 24,3% 7,7% 50,2% 49,8% 5,4%  
Summa 1537 21,3% 34,0% 20,3% 24,3% 7,7% 50,2% 49,8% 5,4%

http://www.val.se