Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Ysby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ysby 566 17,7% 31,6% 31,3% 19,4% 8,7% 54,2% 45,8% 3,2%  
Summa 566 17,7% 31,6% 31,3% 19,4% 8,7% 54,2% 45,8% 3,2%

http://www.val.se