Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Harplinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harplinge 1210 13,6% 36,8% 26,5% 23,1% 7,1% 49,3% 50,7% 2,1%  
Summa 1210 13,6% 36,8% 26,5% 23,1% 7,1% 49,3% 50,7% 2,1%

http://www.val.se