Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Tönnersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tönnersjö 335 14,3% 36,1% 29,9% 19,7% 7,2% 52,5% 47,5% 3,9%  
Summa 335 14,3% 36,1% 29,9% 19,7% 7,2% 52,5% 47,5% 3,9%

http://www.val.se