Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Tyringe S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe S 1543 13,5% 29,0% 29,1% 28,3% 6,5% 49,7% 50,3% 3,6%  
Summa 1543 13,5% 29,0% 29,1% 28,3% 6,5% 49,7% 50,3% 3,6%

http://www.val.se