Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Verum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Verum 406 14,3% 25,4% 31,8% 28,6% 6,7% 54,4% 45,6% 5,2%  
Summa 406 14,3% 25,4% 31,8% 28,6% 6,7% 54,4% 45,6% 5,2%

http://www.val.se