Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Hästveda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästveda 1689 14,6% 30,2% 26,5% 28,7% 6,6% 50,2% 49,8% 6,0%  
Summa 1689 14,6% 30,2% 26,5% 28,7% 6,6% 50,2% 49,8% 6,0%

http://www.val.se