Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Stoby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stoby 1263 16,5% 35,8% 22,2% 25,6% 6,7% 50,4% 49,6% 2,8%  
Summa 1263 16,5% 35,8% 22,2% 25,6% 6,7% 50,4% 49,6% 2,8%

http://www.val.se