Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1526 22,1% 34,5% 23,0% 20,4% 10,5% 48,7% 51,3% 2,6%  
Summa 1526 22,1% 34,5% 23,0% 20,4% 10,5% 48,7% 51,3% 2,6%

http://www.val.se