Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Gäddastorp-Bokalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddastorp-Bokalyckan 1626 20,8% 27,2% 24,4% 27,6% 8,4% 49,0% 51,0% 1,8%  
Summa 1626 20,8% 27,2% 24,4% 27,6% 8,4% 49,0% 51,0% 1,8%

http://www.val.se