Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Adolfsfält - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsfält - Karlslund 1110 14,1% 33,3% 23,9% 28,6% 8,2% 50,5% 49,5% 2,0%  
Summa 1110 14,1% 33,3% 23,9% 28,6% 8,2% 50,5% 49,5% 2,0%

http://www.val.se