Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Tåssjö - Össjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tåssjö - Össjö 1871 16,0% 33,6% 28,6% 21,8% 7,1% 53,9% 46,1% 4,6%  
Summa 1871 16,0% 33,6% 28,6% 21,8% 7,1% 53,9% 46,1% 4,6%

http://www.val.se