Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Höja - Starby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höja - Starby 1093 16,8% 39,8% 25,8% 17,6% 8,8% 52,9% 47,1% 4,0%  
Summa 1093 16,8% 39,8% 25,8% 17,6% 8,8% 52,9% 47,1% 4,0%

http://www.val.se