Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Ö Tommarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Tommarp 586 12,6% 30,9% 31,1% 25,4% 6,7% 50,7% 49,3% 3,9%  
Summa 586 12,6% 30,9% 31,1% 25,4% 6,7% 50,7% 49,3% 3,9%

http://www.val.se