Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Gladsax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gladsax 897 13,5% 26,8% 34,3% 25,4% 6,8% 52,6% 47,4% 3,8%  
Summa 897 13,5% 26,8% 34,3% 25,4% 6,8% 52,6% 47,4% 3,8%

http://www.val.se