Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Simrishamn C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn C 1492 17,7% 20,8% 21,0% 40,5% 5,9% 47,3% 52,7% 4,0%  
Summa 1492 17,7% 20,8% 21,0% 40,5% 5,9% 47,3% 52,7% 4,0%

http://www.val.se