Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Ålder och kön - Tollarp-Linderöd-Äsphult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tollarp-Linderöd-Äsphult 1799 14,3% 29,8% 29,2% 26,6% 6,8% 52,5% 47,5% 6,2%  
Summa 1799 14,3% 29,8% 29,2% 26,6% 6,8% 52,5% 47,5% 6,2%

http://www.val.se