Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Ålder och kön - Åhus Transval-Sånna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus Transval-Sånna 1055 12,7% 25,7% 25,2% 36,4% 6,7% 43,8% 56,2% 2,2%  
Summa 1055 12,7% 25,7% 25,2% 36,4% 6,7% 43,8% 56,2% 2,2%

http://www.val.se