Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Ålder och kön - Gamlegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamlegården 2717 26,7% 37,9% 19,6% 15,8% 9,5% 49,4% 50,6% 17,7%  
Summa 2717 26,7% 37,9% 19,6% 15,8% 9,5% 49,4% 50,6% 17,7%

http://www.val.se