Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Ålder och kön - Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söder 1735 34,4% 25,1% 17,7% 22,8% 6,8% 46,5% 53,5% 2,8%  
Summa 1735 34,4% 25,1% 17,7% 22,8% 6,8% 46,5% 53,5% 2,8%

http://www.val.se