Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Eslöv 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 13 595 17,8% 36,3% 26,7% 19,2% 7,6% 52,3% 47,7% 3,5%  
Summa 595 17,8% 36,3% 26,7% 19,2% 7,6% 52,3% 47,7% 3,5%

http://www.val.se