Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Eslöv 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 14 617 18,5% 42,3% 27,1% 12,2% 7,9% 52,4% 47,6% 9,4%  
Summa 617 18,5% 42,3% 27,1% 12,2% 7,9% 52,4% 47,6% 9,4%

http://www.val.se