Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Eslöv 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 8 1463 18,2% 36,4% 26,0% 19,3% 8,2% 47,0% 53,0% 5,2%  
Summa 1463 18,2% 36,4% 26,0% 19,3% 8,2% 47,0% 53,0% 5,2%

http://www.val.se