Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Eslöv 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 4 1729 21,8% 30,7% 23,1% 24,5% 8,1% 47,9% 52,1% 4,3%  
Summa 1729 21,8% 30,7% 23,1% 24,5% 8,1% 47,9% 52,1% 4,3%

http://www.val.se