Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs S 1477 16,1% 35,1% 26,1% 22,6% 6,8% 50,3% 49,7% 8,9%  
Summa 1477 16,1% 35,1% 26,1% 22,6% 6,8% 50,3% 49,7% 8,9%

http://www.val.se