Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Gantofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gantofta 1066 13,8% 39,5% 22,7% 24,0% 9,0% 51,7% 48,3% 5,0%  
Summa 1066 13,8% 39,5% 22,7% 24,0% 9,0% 51,7% 48,3% 5,0%

http://www.val.se