Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Närlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Närlunda 1427 21,2% 32,9% 18,5% 27,4% 6,3% 46,3% 53,7% 10,1%  
Summa 1427 21,2% 32,9% 18,5% 27,4% 6,3% 46,3% 53,7% 10,1%

http://www.val.se