Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Pålsjöbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjöbaden 1622 10,3% 19,4% 31,9% 38,3% 4,1% 46,5% 53,5% 4,4%  
Summa 1622 10,3% 19,4% 31,9% 38,3% 4,1% 46,5% 53,5% 4,4%

http://www.val.se