Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - St Jörgens plats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
St Jörgens plats 1601 16,9% 25,4% 27,1% 30,6% 4,6% 45,7% 54,3% 3,2%  
Summa 1601 16,9% 25,4% 27,1% 30,6% 4,6% 45,7% 54,3% 3,2%

http://www.val.se