Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Annelöv-Saxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelöv-Saxtorp 1484 14,9% 42,6% 25,5% 17,0% 6,5% 50,8% 49,2% 4,6%  
Summa 1484 14,9% 42,6% 25,5% 17,0% 6,5% 50,8% 49,2% 4,6%

http://www.val.se