Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Dammhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammhagen 1654 26,1% 35,1% 22,1% 16,7% 8,0% 50,2% 49,8% 18,3%  
Summa 1654 26,1% 35,1% 22,1% 16,7% 8,0% 50,2% 49,8% 18,3%

http://www.val.se