Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1715 25,5% 32,7% 20,9% 20,9% 8,5% 49,6% 50,4% 18,0%  
Summa 1715 25,5% 32,7% 20,9% 20,9% 8,5% 49,6% 50,4% 18,0%

http://www.val.se