Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Norra Förstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Förstaden 1698 28,6% 32,7% 19,6% 19,1% 9,7% 48,5% 51,5% 18,4%  
Summa 1698 28,6% 32,7% 19,6% 19,1% 9,7% 48,5% 51,5% 18,4%

http://www.val.se