Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Citadellstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Citadellstaden 1550 19,6% 29,4% 26,8% 24,2% 6,0% 49,0% 51,0% 9,4%  
Summa 1550 19,6% 29,4% 26,8% 24,2% 6,0% 49,0% 51,0% 9,4%

http://www.val.se