Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - N Fäladen, Borgareparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Borgareparken 1321 25,1% 22,9% 25,3% 26,8% 9,4% 50,3% 49,7% 5,5%  
Summa 1321 25,1% 22,9% 25,3% 26,8% 9,4% 50,3% 49,7% 5,5%

http://www.val.se