Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Norra Nöbbelöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Nöbbelöv 612 13,7% 33,5% 35,5% 17,3% 8,0% 52,1% 47,9% 4,7%  
Summa 612 13,7% 33,5% 35,5% 17,3% 8,0% 52,1% 47,9% 4,7%

http://www.val.se