Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Centrum, Clemens rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Clemens rote 1525 31,0% 24,7% 22,4% 22,0% 8,5% 47,4% 52,6% 5,8%  
Summa 1525 31,0% 24,7% 22,4% 22,0% 8,5% 47,4% 52,6% 5,8%

http://www.val.se