Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Oxievång V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxievång V 1170 23,3% 39,7% 22,4% 14,6% 9,6% 48,1% 51,9% 24,7%  
Summa 1170 23,3% 39,7% 22,4% 14,6% 9,6% 48,1% 51,9% 24,7%

http://www.val.se