Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lindängen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen N 1075 21,2% 29,7% 23,7% 25,4% 5,5% 46,7% 53,3% 21,9%  
Summa 1075 21,2% 29,7% 23,7% 25,4% 5,5% 46,7% 53,3% 21,9%

http://www.val.se